Daling WW-uitkeringen in regio Amersfoort

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

AMERSFOORT – In de arbeidsmarktregio Amersfoort daalde het aantal WW-uitkeringen in december met 2,3%.
Dit is een sterkere daling dan in geheel Nederland (-1,9%).
In vergelijking met een jaar eerder is de regionale afname van het aantal uitkeringen met 17,5% ook sterker dan de landelijke daling van 15%. De WW-uitkeringen namen in december in de regio Amersfoort in geringe mate toe in de sectoren groenvoorziening, uitzendbedrijven en chemische industrie. Bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen was de daling van het aantal WW-uitkeringen het sterkst.
Daling WW-uitkeringen
Het aantal WW-uitkeringen kwam eind december 2019 in de regio Amersfoort uit op 4.025 uitkeringen.