Landbouw Collectief gestart

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

Afgelopen dinsdagvond is in Nijkerk een uniek verbond bekrachtigd tussen alle belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen.
Het verbond, dat gaat opereren onder de naam ‘het Landbouw Collectief’, heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de stikstof impasse te doorbreken. Hiermee wordt een economische recessie en onherstelbare schade aan de landbouw voorkomen.
Het Landbouw Collectief is – aldus Fije Visscher (LTO) – voortvarend gestart.
Onherstelbare schade landbouw dreigt
Het Landbouw Collectief is unaniem van mening dat de land- en tuinbouw niet de oorzaak is van de huidige stikstof impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing.