Meer woningen voor lage inkomens

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

De gemeente Nijkerk, de woningstichtingen en de twee huurdersorganisaties in de gemeente ondertekenden op 4 december de zogenoemde ‘prestatieafspraken’.
Deze prestatieafspraken gaan over de activiteiten van WSN en De Alliantie voor komend jaar. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere het verhuurbeleid, nieuwbouw van sociale huurwoningen en verduurzaming van woningen.
Naast de gemeente Nijkerk werden de prestatieafspraken ondertekend door Woningstichting Nijkerk (WSN), De Alliantie, Huurdersorganisatie Nijkerk (HON) en de Huurdersbelangenvereniging De Alliantie regio Amersfoort (HBVA). In Nijkerk leggen deze vijf partijen jaarlijks de prestatieafspraken vast.
Meer woningen voor lage inkomens
In de prestatieafspraken worden de ambities en doelstellingen uit de Woonvisie 2015+ en het coalitieakkoord verder uitgewerkt.