Optisport gaat minder aan de gemeente betalen

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

Optisport vraagt de gemeente om een verlaging van de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de sporthallen.
Het bedrijf kan de exploitatie onder dezelfde financiële condities niet voortzetten. Het college vindt het belangrijk dat Optisport door kan gaan met de exploitatie van het zwembad en de sporthallen en stelt daarom de gemeenteraad voor akkoord te gaan met de gevraagde verlaging.
Kwaliteit van de dienstverlening verbetert
Optisport verzorgt sinds 2018 voor de gemeente Nijkerk het beheer en de dienstverlening van het zwembad en sporthallen. Optisport betaalt de gemeente daarvoor een exploitatiebijdrage van € 400.000.
Al vrij snel nadat Optisport het beheer van het zwembad en de sporthallen overnam, bleek dat de exploitatie anders uitpakte dan waar Optisport in haar aannames bij de aanbesteding vanuit was gegaan.