Samen werken aan een energie neutrale regio

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

Regio Foodvalley, waar Nijkerk bij hoort, wil in 2050 energieneutraal zijn.
Energieneutraal houdt in: evenveel energie opwekken als gebruiken. Dat betekent dat samen – met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen en vele belanghebbenden – kansen gezocht worden om energie op te wekken uit zon en wind. Energie opwekken houdt niet op bij de grens van onze gemeente. Daarom werkt de gemeente in Regio Foodvalley, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. Om iedereen op de hoogte houden over bijvoorbeeld het moment waarop je over de RES mee kunt praten, is er nu een website: www.resfoodvalley.nl .