Waterschap nodigt grondeigenaren uit om water te sparen

Via: Nijkerk.nieuws.nl.

Waterschap Vallei en Veluwe nodigt grondeigenaren uit om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Het waterschap stelt hiervoor 400.000 euro beschikbaar.
Dijkgraaf Tanja Klip-Martin en heemraad Dirk-Siert Schoonman: “het aanvullen van de grondwatervoorraad is van groot algemeen belang voor het gebied. Hoe meer grondeigenaren water vasthouden, hoe groter het effect. We rekenen op de innovativiteit van grondeigenaren en hopen van harte dat velen gebruik maken van de regeling. De pot mag leeg en de sloten moeten vol!”
Watersparen
De investeringsbijdrage ‘ Regeling Watersparen’ is bedoeld om concrete voorstellen op korte termijn te realiseren die bijdragen aan het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad.